• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vyšný Čaj zo dňa 15. 11. 2014


Počet zapísaných voličov v zozname voličov 243
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 186
Počet odovzdaných obálok 186
Počet platných obálok odovzdaných pre voľbu poslancov OZ 183
Počet platných obálok odovzdaných pre voľbu starostu 186
Volebná účasť v % 76,54

Počet platných hlasov pre kandidátov na starostu obce Vyšný Čaj:

Vincent Borovský 121
Libuša Medveová 38
Marek Poľak 27

Za starostu obce Vyšný Čaj bol zvolený Vincent Borovský.

Výsledky volieb na funkciu poslanca - zvolení poslanci obceného zastupiteľstva:

Ing. Gabriel Dancák 151
Anton Žingor 100
Ing. Pavol Takáč 87
Michal Konč 84
Jolana Kiššová 68

zdroj: Štatistický úrad SR

Zoznam aktualít

Zvozový kalendár odpadu na rok 2018Zvozový kalendár odpadu na rok 2018
Mikuláš čo mi dáš ... FOTO 2017Mikuláš čo mi dáš ... FOTO 2017
Deň detí 28.07.2017 FotoDeň detí 28.07.2017 Foto
Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informáciaVoľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia
Územný plán obce - návrh zmien a doplnkovÚzemný plán obce - návrh zmien a doplnkov
Foto z fašiangovej zabíjačky 2017Foto z fašiangovej zabíjačky 2017
Vianočné tvorivé dielne 2016 FotoVianočné tvorivé dielne 2016 Foto
Brožúra a pohľadnice: Obec Vyšný Čaj 1335 - 2015Brožúra a pohľadnice: Obec Vyšný Čaj 1335 - 2015
Program rozvoja obce Vyšný Čaj na roky 2016 - 2020Program rozvoja obce Vyšný Čaj na roky 2016 - 2020
1 2 3 [>]