• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Chránené oznamovanie podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Vnorený obrázok 1

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 14.11.2014, účinný od 01.01.2015, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a zároveň upravuje aj práva a povinnosti fizických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Predmetný zákon obsahuje aj úpravu povinností štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti ako aj výchovy a vzdelávania zameraného na boj proti korupcii.

Podnety zasielať na email:       kontrolor.vysnycaj@gmail.com

Znenie zákona na stiahnutie:   Zákon č. 307/2014 Z.z.

Zoznam aktualít

Mikuláš čo mi dáš ... FOTO 2018Mikuláš čo mi dáš ... FOTO 2018
Programy zasadnutí obecného zastupiteľstvaProgramy zasadnutí obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadanie, pozvánka, program 30.11.2018Ustanovujúce zasadanie, pozvánka, program 30.11.2018
Výstava Výstava "Z truhlice starých mám"
Nový zvozový kalendár odpadu na rok 2018Nový zvozový kalendár odpadu na rok 2018
Deň detí 28.07.2017 FotoDeň detí 28.07.2017 Foto
Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017
Územný plán obce - návrh zmien a doplnkovÚzemný plán obce - návrh zmien a doplnkov
Foto z fašiangovej zabíjačky 2017Foto z fašiangovej zabíjačky 2017
Vianočné tvorivé dielne 2016 FotoVianočné tvorivé dielne 2016 Foto
1 2 3 [>]