• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Chránené oznamovanie podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Vnorený obrázok 1

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 14.11.2014, účinný od 01.01.2015, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a zároveň upravuje aj práva a povinnosti fizických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Predmetný zákon obsahuje aj úpravu povinností štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti ako aj výchovy a vzdelávania zameraného na boj proti korupcii.

Podnety zasielať na email:       kontrolor.vysnycaj@gmail.com

Znenie zákona na stiahnutie:   Zákon č. 307/2014 Z.z.

Zoznam aktualít

Deň detí 28.07.2017 FotoDeň detí 28.07.2017 Foto
Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017Deň mikroregiónu tento rok v Kalši - 12.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informáciaVoľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia
Územný plán obce - návrh zmien a doplnkovÚzemný plán obce - návrh zmien a doplnkov
Foto z fašiangovej zabíjačky 2017Foto z fašiangovej zabíjačky 2017
Zvozový kalendár odpadu na rok 2017Zvozový kalendár odpadu na rok 2017
Vianočné tvorivé dielne 2016 FotoVianočné tvorivé dielne 2016 Foto
Brožúra a pohľadnice: Obec Vyšný Čaj 1335 - 2015Brožúra a pohľadnice: Obec Vyšný Čaj 1335 - 2015
Mikuláš čo mi dáš ...Mikuláš čo mi dáš ...
Program rozvoja obce Vyšný Čaj na roky 2016 - 2020Program rozvoja obce Vyšný Čaj na roky 2016 - 2020
1 2 3 [>]