• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Územný plán obce Vyšný Čaj - grafická časť:

1. Funkčné využitie a priestorové usporiadanie katastrálneho územia obce:

Pre stiahnutie : stiahnuť

2. Priestové a funčné využitie zastavného územia obce a riešenie dopravy:

Pre stiahnutie : stiahnuť

3. Technická infraštruktúra v obci:

Pre stiahnutie : stiahnuť

4. Výkres širších vzťahov:

Pre stiahnutie : stiahnuť

5. Verejnoprospešné stavby v obci:

Pre stiahnutie : stiahnuť

6. Perspektívne využitie poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy:

Pre stiahnutie : stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie:

(49 kb)
(31.18 kb)
(125.5 kb)
(39 kb)
(29.51 kb)
(28.64 kb)
(30.17 kb)
(294.79 kb)
(3513.37 kb)
(3108.83 kb)
(39.5 kb)
(113.61 kb)