• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnycaj.sk spravuje obec Vyšný Čaj a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:  Obec Vyšný Čaj

Adresa:
Obecný úrad Vyšný Čaj
Vyšný Čaj 86
044 16 Bohdanovce pri Košiciach

IČO: 00 3249 22  DIČ: 2021245160

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 310
Rozloha: 483 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1335

Všeobecné informácie: vysny.caj@post.sk

Starosta: Vincent Borovský

Sekretariát: 
Tel.:
  +421 55 - 694 12 07
Fax.: +421 55 - 694 12 07
E-mail:  vysny.caj@post.sk

Úradné hodiny:

     Pondelok 7:30 - 15:00
     Utorok nestránkový deň
     Streda 7:30 - 17:00
     Štvrtok nestránkový deň
     Piatok 7:30 - 13:00

Kompetencie:
Obec Vyšný Čaj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


Stavebný úrad: Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice 

Technický prevádzkovateľ stránky: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35