• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Vyšný Čaj

Vyšný Čaj 86

044 16 Bohdanovce pri Košiciach

Telefón: +421 55/ 694 12 07
Fax:        +421 55/ 694 12 07
E-mail:    vysny.caj@post.sk

Starosta:   Vincent Borovský

Zástupca:  Ing. Gabriel Dancák

Poslanci OZ:

Ing. Gabriel Dancák

Jolana Kiššová

Michal Konč

Ing. Pavol Takáč

Anton Žingor

Kontrolór: Terézia Kinlovičová

Stavebný úrad:

Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 44 obcí okresu Košice - okolie a vytvorili spoločný obecný úrad, vtedy so sídlom v Družstevnej pri Hornáde. V roku 2007 došlo k prevodu činnosti spoločného obecného úradu z obce Družstevná pri Hornáde na obec Beniakovce.

Adresa: Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice

Internetová stránkahttp://www.soubeniakovce.sk

Štatutárnym zástupcom SOcÚ je starosta obce Beniakovce Ing. Miroslav Halás.

Vedúcou SOcÚ je od začiatku jeho činnosti JUDr. Gabriela Hertnekiová.

Dnes SOcÚ Beniakovce združuje v oblasti prenesených kompetencií 44 obcí a v oblasti spracovania miezd 65 obcí okresu Košice - okolie.

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:

 • štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • štátnej správy v školstve
 • štátnej správy v ochrane životného prostredia
 • sociálne služby
 • prejednávanie priestupkov
 • spracovanie miezd