SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Chránené oznamovanie podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

 11.09.2015

Vnorený obrázok 1

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 14.11.2014, účinný od 01.01.2015, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a zároveň upravuje aj práva a povinnosti fizických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Predmetný zákon obsahuje aj úpravu povinností štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti ako aj výchovy a vzdelávania zameraného na boj proti korupcii.

Podnety zasielať na email:       kontrolor.vysnycaj@gmail.com

Znenie zákona na stiahnutie:   Zákon č. 307/2014 Z.z.